اشکان خطیبی شما رو دعوت مى كنم به نمايشگاه/اينستاليشن "تعادل معيوب" كارى از مجيد كيامهر در طبقه ى٦ پرديس چارسو
افتتاح:جمعه ٣ دى ساعت ١٥
ساعات بازديد:هرروز از ساعت ١٦-٢٢
#نمايشگاه #اينستاليشن #اينستاليشن_آرت #ويديو_اينستاليشن#حجم #مجسمه #هنر #پرديس_چارسو class=
شما رو دعوت مى كنم به نمايشگاه/اينستاليشن "تعادل معيوب" كارى از مجيد كيامهر در طبقه ى٦ پرديس چارسو افتتاح:جمعه ٣ دى ساعت ١٥ ساعات بازديد:هرروز از ساعت ١٦-٢٢ #نمايشگاه #اينستاليشن #اينستاليشن_آرت #ويديو_اينستاليشن#حجم #مجسمه #هنر #پرديس_چارسوثبت دیدگاه شما