حنا کامکار اى #مهربان عمويم،
#ارسلان_کامکار
 دوم ديماه
#زادروز #زمينى_شدنت_مبارك
اميدوارم در سفر سبزت به روى اين كره زيبا،
همواره دل و جانت كوك، دستت به #ساز و نوشتن #موسيقى باشد ...
#هاناكامكار
.
#happybirthday my dear & unique #uncle #arsalankamkar...
#hanakamkar
.
#هانا_كامكار #ارسلان_كامكار #نوازنده_ويلن #ويلون #نوازنده_بربت #عود #آهنگساز #خواننده class=
اى #مهربان عمويم، #ارسلان_کامکار دوم ديماه #زادروز #زمينى_شدنت_مبارك اميدوارم در سفر سبزت به روى اين كره زيبا، همواره دل و جانت كوك، دستت به #ساز و نوشتن #موسيقى باشد ... #هاناكامكار . #happybirthday my dear & unique #uncle #arsalankamkar... #hanakamkar . #هانا_كامكار #ارسلان_كامكار #نوازنده_ويلن #ويلون #نوازنده_بربت #عود #آهنگساز #خوانندهثبت دیدگاه شما