نفیسه روشن ديگ برنج صنعتي😅✋🏻
در رستوران خيلي خوب پديده شانديز😊😋😋😋😋😋😋😋 class=
ديگ برنج صنعتي😅✋🏻 در رستوران خيلي خوب پديده شانديز😊😋😋😋😋😋😋😋ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


latifibasir3
One. U r the best


mojtaba_musavii
خوشحال شدیم از دیدنتون ❤

akbarsalahshor
خودت اشپزی نفیسه خانم@nafisehroshan

javad_sorki74
مواظب باش عشقم اوف نشی