حسین سلیمانی تورو ديدم كنار ش توو خيابون
كه دستاتو گرفته زير بارون
كه خوشحالي و ميخندي  عزيزم
داري شالت رو ميبندي عزيزم

داره بارون مياد رو چتر موهات
تو باروني نپوشي هم قشنگي
ميدونم حال خوبيه عزيزم
كنارش حتي با بارون بجنگى

دارم اشكامو ميشمارم تووو بارون
يه دنيا بغض دارم تويه سينم
داري لب به لبش ميخندي انگار
خدا مرگ بده، چيزي نبينم

___ "تو با اون" يه واقعيت تلخ بود كه براى يكي از دوستام اتفاق افتاد و به شكل ترانه با صداي علي يوسفي و  ملودي زيباى آمين عزيز و  تنظيم  راشا تقى پور خوش ذوق  ساخته شد و ساعتي پيش بروي سايت ها و كانال هاي موزيك قرار گرفت. اميدواوم گوش كنيد و لذت ببريز
@yosefiali
@aaminmusic @rashataghipour class=
تورو ديدم كنار ش توو خيابون كه دستاتو گرفته زير بارون كه خوشحالي و ميخندي عزيزم داري شالت رو ميبندي عزيزم داره بارون مياد رو چتر موهات تو باروني نپوشي هم قشنگي ميدونم حال خوبيه عزيزم كنارش حتي با بارون بجنگى دارم اشكامو ميشمارم تووو بارون يه دنيا بغض دارم تويه سينم داري لب به لبش ميخندي انگار خدا مرگ بده، چيزي نبينم ___ "تو با اون" يه واقعيت تلخ بود كه براى يكي از دوستام اتفاق افتاد و به شكل ترانه با صداي علي يوسفي و ملودي زيباى آمين عزيز و تنظيم راشا تقى پور خوش ذوق ساخته شد و ساعتي پيش بروي سايت ها و كانال هاي موزيك قرار گرفت. اميدواوم گوش كنيد و لذت ببريز @yosefiali @aaminmusic @rashataghipourثبت دیدگاه شما