نیوشا ضیغمی بانوي نازنين و فرهيخته و زيبا انديش 
هزار بار بايد از شما بياموزم تلاش و پشتكار و صبر و پويايي را
شمايي كه بسياري همچون من با هنرت عاشق دنياي سينما شدند 
هنوز ميشود چشم بست و با صداي معلم مليحه در پرنده كوچك خوشبختي ،عشق واقعي را ديد
هزار بار ميشود به شيرين هاي واقعي فكر كرد و پرسيد براستي چرا در سرزمين من دخترها فرياد نميزنند 
ميشود انديشيد به شمعهاي در باد,به عشقهاي بدون مرز ،زمانهاي از دست رفته و همه آن مهم هايي كه از آنها سخن گفتي
امروز خرسندم از اينكه فرصتي دارم كه در كنارت باشم و از تو بياموزم راه و رسم هنر را
يا حق class=
بانوي نازنين و فرهيخته و زيبا انديش هزار بار بايد از شما بياموزم تلاش و پشتكار و صبر و پويايي را شمايي كه بسياري همچون من با هنرت عاشق دنياي سينما شدند هنوز ميشود چشم بست و با صداي معلم مليحه در پرنده كوچك خوشبختي ،عشق واقعي را ديد هزار بار ميشود به شيرين هاي واقعي فكر كرد و پرسيد براستي چرا در سرزمين من دخترها فرياد نميزنند ميشود انديشيد به شمعهاي در باد,به عشقهاي بدون مرز ،زمانهاي از دست رفته و همه آن مهم هايي كه از آنها سخن گفتي امروز خرسندم از اينكه فرصتي دارم كه در كنارت باشم و از تو بياموزم راه و رسم هنر را يا حقثبت دیدگاه شما