آزاده نامداری ....
گندم خانوم بخواب امشب تموم ميشه وفردا يه روز روشنه.
زمستون مبارك.
پ.ن.ممنونم از اين همه مهرتون.
#آزاده_نامداري#گندم_عبادي#برف#يلدا#هديه _از_دوست_باذوقم. class=
.... گندم خانوم بخواب امشب تموم ميشه وفردا يه روز روشنه. زمستون مبارك. پ.ن.ممنونم از اين همه مهرتون. #آزاده_نامداري#گندم_عبادي#برف#يلدا#هديه _از_دوست_باذوقم.ثبت دیدگاه شما