کیهان کلهر .
" کنسرت تبریز تمدید شد "
« پردگیان باغ سکوت »
1 دی ماه
تبریز ؛ سالن پتروشیمی
ساعت 20

تهیه بلیط هم اکنون در سایت زیر :
http://www.ebilit.com
.
#کیهان_کلهر #نوید_افقه #هادی_آذرپیرا  #سنتور  #تار#کمانچه #تمبک #پردگیان_باغ_سکوت #علی_بهرامی_فرد #تبریز #tabriz #kayhankalhor #kamancheh #ali_bahramifard #hadiazarpira #navidafghah class=
. " کنسرت تبریز تمدید شد " « پردگیان باغ سکوت » 1 دی ماه تبریز ؛ سالن پتروشیمی ساعت 20 تهیه بلیط هم اکنون در سایت زیر : http://www.ebilit.com . #کیهان_کلهر #نوید_افقه #هادی_آذرپیرا #سنتور #تار#کمانچه #تمبک #پردگیان_باغ_سکوت #علی_بهرامی_فرد #تبریز #tabriz #kayhankalhor #kamancheh #ali_bahramifard #hadiazarpira #navidafghahثبت دیدگاه شما