فریدون آسرایی يلدا مبارك 
اميدوارم شب خوب و قشنگى براتون باشه و هر ارزويى داريد دراين شب پر مهر و محبت براورده بشه سعى كنيم بخشنده و مهربان باشيم و من بعد رفتار و پندار و گفتارمون نيك باشه class=
يلدا مبارك اميدوارم شب خوب و قشنگى براتون باشه و هر ارزويى داريد دراين شب پر مهر و محبت براورده بشه سعى كنيم بخشنده و مهربان باشيم و من بعد رفتار و پندار و گفتارمون نيك باشهثبت دیدگاه شما