حسین سلیمانی "شب يلدا"
با دقت بخونيد لطفا
چند ثانيه باعث ميشه يه شب طولانى ترين شب سال لقب بگيره
چند ثانيه اى كه براى آدم ها حال و هواش فرق ميكنه.
يكى چند ثانيه بيشتر به اجاره خونه اى كه فردا قرارِ پرداخت كنه فك ميكنه.
يكى چند ثانيه دلش بيشتر براي كسى كه از دست داده تنگ ميشه
يكى چند ثانيه بيشتر، خيابونا رو قدم ميزنه.
يه راننده چند ثانيه بيشتر منتظر اومدن مسافر ميشينه.
يه بچه چند ثانيه بيشتر چشم انتظار هست تا پدرش از سر كار برگرده.
يكي چند ثانيه بيشتر توو آسايشگاه سالمندان، براى خوشحالى بچه هاش كه تنها گذاشتنش،دعا ميكنه... بغض ميكنه...آه ميكشه.
يكي چند ثانيه خداروبيشتر شكر ميكنه واسه تن سالم و كانون گرم خانواده.
و عزيزايى كه از دست داديم چند ثانيه بيشتر منتظر دعاى آمرزش ما هستند.
حواسمون باشه
يكى براش همين چند ثانيه اس.
يكى براش چند ساعته.. يكى براش چند ساله.
توو همين چند ثانيه ميتونى يه دلو شاد كنى، يه دلو بشكنى، يه دلو اميدوار
يلدا مبارك... تا ميتونيد دل همديگه رو شاد كنيد.

عكس از @hamidmontazerii 
و طرح زيبا از @sajadmotaseli 
@hosseinsoleimani
https://telegram.me/hosseinsoleimani
#يلدامبارك #حسين_سليماني
امشب سريال هم سايه ها با يه قسمت ويژه از شبكه نسيم پخش ميشه ٢١:٤٥ class=
"شب يلدا" با دقت بخونيد لطفا چند ثانيه باعث ميشه يه شب طولانى ترين شب سال لقب بگيره چند ثانيه اى كه براى آدم ها حال و هواش فرق ميكنه. يكى چند ثانيه بيشتر به اجاره خونه اى كه فردا قرارِ پرداخت كنه فك ميكنه. يكى چند ثانيه دلش بيشتر براي كسى كه از دست داده تنگ ميشه يكى چند ثانيه بيشتر، خيابونا رو قدم ميزنه. يه راننده چند ثانيه بيشتر منتظر اومدن مسافر ميشينه. يه بچه چند ثانيه بيشتر چشم انتظار هست تا پدرش از سر كار برگرده. يكي چند ثانيه بيشتر توو آسايشگاه سالمندان، براى خوشحالى بچه هاش كه تنها گذاشتنش،دعا ميكنه... بغض ميكنه...آه ميكشه. يكي چند ثانيه خداروبيشتر شكر ميكنه واسه تن سالم و كانون گرم خانواده. و عزيزايى كه از دست داديم چند ثانيه بيشتر منتظر دعاى آمرزش ما هستند. حواسمون باشه يكى براش همين چند ثانيه اس. يكى براش چند ساعته.. يكى براش چند ساله. توو همين چند ثانيه ميتونى يه دلو شاد كنى، يه دلو بشكنى، يه دلو اميدوار يلدا مبارك... تا ميتونيد دل همديگه رو شاد كنيد. عكس از @hamidmontazerii و طرح زيبا از @sajadmotaseli @hosseinsoleimani https://telegram.me/hosseinsoleimani #يلدامبارك #حسين_سليماني امشب سريال هم سايه ها با يه قسمت ويژه از شبكه نسيم پخش ميشه ٢١:٤٥ثبت دیدگاه شما