داریوش فرضیایی #dariushfarziaee#amoopoorang 
یلدا
نام بلندترین شب سال نیست
یلدا یک اتفاق نیست
یلدا نام یک صدای همیشگی است
که به ما میگوید زندگی لحظاتی است که با،با هم بودن معنا پیدا میکند
همچون دانه های سرخ انار که تا کنار هم نباشند معنایی ندارند تا در آغوش هم ترک نخورند دیده نمیشوند
پس تنها کافی است انار دلت ترک بخورد به بهانه ی یلدایی به یادت آورد که از داشته هایت لذت ببری از یک دقیقه بیشتر شدن شب هایت برای خود و عزیزانت شادی و همدلی بخری 
و چه فرقی دارد که فال حافظت چه میگوید وقتی حال و احوالت میتواند  تنها به دست خدایت و اعماق افکارت،بهترین باشد
و ای کاش که هر روز ما یلدا باشد 
یادت نرود کافی است که انار دلت ترک بخورد..💔💔 class=
#dariushfarziaee#amoopoorang یلدا نام بلندترین شب سال نیست یلدا یک اتفاق نیست یلدا نام یک صدای همیشگی است که به ما میگوید زندگی لحظاتی است که با،با هم بودن معنا پیدا میکند همچون دانه های سرخ انار که تا کنار هم نباشند معنایی ندارند تا در آغوش هم ترک نخورند دیده نمیشوند پس تنها کافی است انار دلت ترک بخورد به بهانه ی یلدایی به یادت آورد که از داشته هایت لذت ببری از یک دقیقه بیشتر شدن شب هایت برای خود و عزیزانت شادی و همدلی بخری و چه فرقی دارد که فال حافظت چه میگوید وقتی حال و احوالت میتواند تنها به دست خدایت و اعماق افکارت،بهترین باشد و ای کاش که هر روز ما یلدا باشد یادت نرود کافی است که انار دلت ترک بخورد..💔💔ثبت دیدگاه شما