سجاد افشاریان | من فردا دلى برام نمى مونه از دلتنگى |
❤️🎬👠🔫
ويشكا ، بابك ، سيامك ، داريوش ، احمد زاده ، فتاحى ، هومان ، قاسمى ، تمامِ بچه هاى صحنه ، دكور ، لباس ، نور كارگردانى ، روابط عمومى ، قدس جان ، رفقاى تالار وحدت  و همايون عزيزم تمامِ اين پنجاه شب اجرا و تمرين ها كنار شما ناب ترين دقايق بود به زُلالِ موج هاى آبى سفيد سرچشمه ىِ رفاقت ، حالمان در اين روزها با شما بِه و ليمو شد حالتان تا هميشه مست عطرِ طراوت پرتقال هاىِ شمال وُ نرگس زاران جنوب باشد 🙏🏻❤️🍀✨🎬
عكس از كوروش جانِ جوان عزيز 
@koroshjavan class=
| من فردا دلى برام نمى مونه از دلتنگى | ❤️🎬👠🔫 ويشكا ، بابك ، سيامك ، داريوش ، احمد زاده ، فتاحى ، هومان ، قاسمى ، تمامِ بچه هاى صحنه ، دكور ، لباس ، نور كارگردانى ، روابط عمومى ، قدس جان ، رفقاى تالار وحدت و همايون عزيزم تمامِ اين پنجاه شب اجرا و تمرين ها كنار شما ناب ترين دقايق بود به زُلالِ موج هاى آبى سفيد سرچشمه ىِ رفاقت ، حالمان در اين روزها با شما بِه و ليمو شد حالتان تا هميشه مست عطرِ طراوت پرتقال هاىِ شمال وُ نرگس زاران جنوب باشد 🙏🏻❤️🍀✨🎬 عكس از كوروش جانِ جوان عزيز @koroshjavanثبت دیدگاه شما