امیر ژوله .
میخوام دعوتتون کنم شب یلدا رو کنار ما باشین با نمایش کمدی " رویای یک شب نیمه تابستان" قبل از اجرا براتون برنامه موسیقی داریم بعد از اجرا هم میخوایم انار بخوریم با هم.

خلاصه تئاتر مستقل کلی برنامه خفن داره برامون.

می تونید بلیط رو از سایت تیک ۸ تهیه کنید
ساعت ۸:۱۵ اجرا شروع میشه ولی از ۷:۱۵ منتظرتونیم.
کلی خوش میگذرونیم.

@mostafakoushki
@mostagheltheater
#رویای_شب_نیمه_تابستان
#مصطفا_کوشکی
#تئاتر_مستقل_تهران class=
. میخوام دعوتتون کنم شب یلدا رو کنار ما باشین با نمایش کمدی " رویای یک شب نیمه تابستان" قبل از اجرا براتون برنامه موسیقی داریم بعد از اجرا هم میخوایم انار بخوریم با هم. خلاصه تئاتر مستقل کلی برنامه خفن داره برامون. می تونید بلیط رو از سایت تیک ۸ تهیه کنید ساعت ۸:۱۵ اجرا شروع میشه ولی از ۷:۱۵ منتظرتونیم. کلی خوش میگذرونیم. @mostafakoushki @mostagheltheater #رویای_شب_نیمه_تابستان #مصطفا_کوشکی #تئاتر_مستقل_تهرانثبت دیدگاه شما