آزاده نامداری ...
آخرين جمعه ي پاييز پارسال توي پست چهل وسومم عكس گل شب يلدا روگذاشتم وآرزو كردم تاآخرين جمعه ي سال بعد هركي لااقل يه آرزوش برآورده شه،الان  دوروز ازآخرين جمعه ي پاييز امسال ميگذره ومن هنوزم همون آرزو رو دارم.
پاييزمون رفت اما برف در راهه......
پ.ن.گل كريسمس ياگل يلدا!به خونمون خوش اومدي ما امسال گندم كوچولو داريم،هورااااا☘️☘️💐💐 class=
... آخرين جمعه ي پاييز پارسال توي پست چهل وسومم عكس گل شب يلدا روگذاشتم وآرزو كردم تاآخرين جمعه ي سال بعد هركي لااقل يه آرزوش برآورده شه،الان دوروز ازآخرين جمعه ي پاييز امسال ميگذره ومن هنوزم همون آرزو رو دارم. پاييزمون رفت اما برف در راهه...... پ.ن.گل كريسمس ياگل يلدا!به خونمون خوش اومدي ما امسال گندم كوچولو داريم،هورااااا☘️☘️💐💐ثبت دیدگاه شما