حسین سلیمانی تولد دو تا رفيق جذاب و دوست داشتني و بامعرفت هست و بايد بگم با اينكه سريالمون از دو رفت نسيم و خيلي هم خوشحاليم و اونا كه نديدن ميتونن دوباره ببينن و ممنون از حمايت شما ... اما اين دوتا عشقن ... رفيقن و بامرام و نسيم هم شبكه خوبيه و خوشحاليم از اين بابت ... سيا و سپند تولدتون مبارك
@sepandamirsoleymani 
@siavashkheirabi 
در مورد كانال هم نياز نيست توضيح بدم كه.
😉😉😉😉😂❤️❤️❤️❤️❤️ class=
تولد دو تا رفيق جذاب و دوست داشتني و بامعرفت هست و بايد بگم با اينكه سريالمون از دو رفت نسيم و خيلي هم خوشحاليم و اونا كه نديدن ميتونن دوباره ببينن و ممنون از حمايت شما ... اما اين دوتا عشقن ... رفيقن و بامرام و نسيم هم شبكه خوبيه و خوشحاليم از اين بابت ... سيا و سپند تولدتون مبارك @sepandamirsoleymani @siavashkheirabi در مورد كانال هم نياز نيست توضيح بدم كه. 😉😉😉😉😂❤️❤️❤️❤️❤️ثبت دیدگاه شما