علی کاظمی باسلام خدمت شما خوبان 
۳۰ آذر در خدمت مردم خوب یزد به امید دیدار شما خوبان 
الهی همیشه سلامت باشید 
خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق class=
باسلام خدمت شما خوبان ۳۰ آذر در خدمت مردم خوب یزد به امید دیدار شما خوبان الهی همیشه سلامت باشید خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما