مجید اخشابی راستی و یکروئی موهبتی است که به اندازه ی هوش و زیبایی نادر است
و بی انصافی است که انسان آن را از همه کس طلب کند ...
(ژان کریستف / رومن رولان)

در پناه قادر متعال  هفته بسیار خوبی داشته باشید.آماده برای یک زمستان دلچسب و لذتبخش ...
با احترام و ارادت :
مجید اخشابی ۹۵.۹.۲۸ class=
راستی و یکروئی موهبتی است که به اندازه ی هوش و زیبایی نادر است و بی انصافی است که انسان آن را از همه کس طلب کند ... (ژان کریستف / رومن رولان) در پناه قادر متعال هفته بسیار خوبی داشته باشید.آماده برای یک زمستان دلچسب و لذتبخش ... با احترام و ارادت : مجید اخشابی ۹۵.۹.۲۸ثبت دیدگاه شما