شهرزاد عبدالمجید تنها شخصی را که میشناسم که معقول و سنجیده رفتار می کند, خیاط من است. او هر بار که من را می بیند از نو اندازه گیری میکند. بقیه به معیارها و عقاید کهنه خود پایبند هستند و انتظار دارند که من خود را با آنها هماهنگ کنم

جورج برنارد شاو
روستاى انداباد ،زنجان #iranianactress #shahrzadabdolmajid #television #persianactress #iranianartist #artist #actress#cinema#tel#شهرزادعبدالمجيد #بازيگر#هنرپيشه#سينما#تاتر#تلويزيون#زنجان#روستا class=
تنها شخصی را که میشناسم که معقول و سنجیده رفتار می کند, خیاط من است. او هر بار که من را می بیند از نو اندازه گیری میکند. بقیه به معیارها و عقاید کهنه خود پایبند هستند و انتظار دارند که من خود را با آنها هماهنگ کنم جورج برنارد شاو روستاى انداباد ،زنجان #iranianactress #shahrzadabdolmajid #television #persianactress #iranianartist #artist #actress#cinema#tel#شهرزادعبدالمجيد #بازيگر#هنرپيشه#سينما#تاتر#تلويزيون#زنجان#روستاثبت دیدگاه شما