اشکان خطیبی شب خوش
عيدتون هرچند دير،مبارك
از دست دادن جعفر والى،بزرگمرد عرصه ى نمايش رو به جامعه ى هنرى تسليت مى گم🙏
اين هم از پوستر ويژه ى شب يلداى نمايش 
با طراحى @aidingheshlaghi 
مومو و موسيو ابراهيم فقط چند شب ديگه روى صحنه زندگى مى كنند.😞💚
هفته ى خوب و موفقى در پيش داشته باشيم.🙏
#عيد #جعفر_والی #شب_يلدا #موسيو_ابراهيم #اشكان_خطيبى class=
شب خوش عيدتون هرچند دير،مبارك از دست دادن جعفر والى،بزرگمرد عرصه ى نمايش رو به جامعه ى هنرى تسليت مى گم🙏 اين هم از پوستر ويژه ى شب يلداى نمايش با طراحى @aidingheshlaghi مومو و موسيو ابراهيم فقط چند شب ديگه روى صحنه زندگى مى كنند.😞💚 هفته ى خوب و موفقى در پيش داشته باشيم.🙏 #عيد #جعفر_والی #شب_يلدا #موسيو_ابراهيم #اشكان_خطيبىثبت دیدگاه شما