نفیسه روشن نمايش معاشر ديشب بعداز يك و ماه و نيم اجرا در سالن سنگلج تمام شد🙏🏼
❤️ممنونم از عزيزاني كه وقت گذاشتن 
واومدن
❤️ممنون از اون رفقايي كه ازشون توقع نداشتم و اومدن و هرشب خونه من پربود از عطر صداقت و گل هاشون❤️
📵ممنون از رفقايي كه ازشون توقع داشتم و  نيومدن⚠️ معاشر تجربه اي بود تكرار نشدني🌹 class=
نمايش معاشر ديشب بعداز يك و ماه و نيم اجرا در سالن سنگلج تمام شد🙏🏼 ❤️ممنونم از عزيزاني كه وقت گذاشتن واومدن ❤️ممنون از اون رفقايي كه ازشون توقع نداشتم و اومدن و هرشب خونه من پربود از عطر صداقت و گل هاشون❤️ 📵ممنون از رفقايي كه ازشون توقع داشتم و نيومدن⚠️ معاشر تجربه اي بود تكرار نشدني🌹ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران