علی کاظمی با سلام خدمت شما خوبان 
میلاد با سعادت  رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم  برهمه شما خوبان مبارک باد 
خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق class=
با سلام خدمت شما خوبان میلاد با سعادت رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم برهمه شما خوبان مبارک باد خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما