كورش سليمانى مرگ چنين خواجه نه کاری ست خُرد ...
______________________________
درگذشت استاد بزرگ و بزرگوار و نامىِ تئاتر ايران "جعفر والى" را به شما عزيزان، عموم اهالى هنر و به ويژه همكاران تئاترى تسليت عرض مى كنم ... هنوزيك ماه نشده كه اين عكس را در تالار سنگلج بعد از يك هم كلامى شيرين با ايشان گرفتيم و اينك افسوس و دريغ گوى فراغ ايشان شده ايم؛ روحشان شاد و قرين الطاف الهى ... class=
مرگ چنين خواجه نه کاری ست خُرد ... ______________________________ درگذشت استاد بزرگ و بزرگوار و نامىِ تئاتر ايران "جعفر والى" را به شما عزيزان، عموم اهالى هنر و به ويژه همكاران تئاترى تسليت عرض مى كنم ... هنوزيك ماه نشده كه اين عكس را در تالار سنگلج بعد از يك هم كلامى شيرين با ايشان گرفتيم و اينك افسوس و دريغ گوى فراغ ايشان شده ايم؛ روحشان شاد و قرين الطاف الهى ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


mahroo.sarkisiyan
روحشون شاد


kn.leila
روحشون شاد و قرین آرامش 😞

kahbodtaraj
اين آخرين باري بود كه سنگلج رفته بود .چه عكسي گرفتي كوروش جان.بزرگ سنگلج رفت😢

fahimezaker
روحشان شاد وقرين رحمت 🕉🙏

pegahkooraie
روحش شاد

seemin_gh
روحشون شاد

shahi.solmaz
روحشون شاد

shamsifa
حیف روانش شاد باد ....هنرمند کم نظیر ....💙💙💙💙💚💚💚💛💛💛

pourhajarian
روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

ali_saeedi_asl
روحش شاد

fatima_m_violin
😭😭


aram__zamini
خدا رحمتش گنه😢😢😢

arablarimiali
روحش شاد و یادش گرامی

sarasafdar94
روحشون شاد

sanazmiss
روحشون شاد همين چند وقت پيش در اجراى مى سى سى پى ديدمشان😭

noraaa.2254
روحش شاد و یادش گرامی

maahyar_charmchi
روحشون شاد

mohanadi.arya
روحش شاد

maryam_parsa_1980
روحش قرین آرامش 🙏 یادش همواره گرامی 🙏

bizhansariaslani
روحش شاد

baranmehr_4
روحشون‌شاااد