الهام پاوه نژاد .
بشارتی به من از کاروان بیار ای عشق!

همیشه رفتن و رفتن، ز آمدن چه خبر؟

به بوی عطر سر زلف او، دلم خون شد

صبا کجاست؟ از آن نافه ی ختن چه خبر؟

#حسین_منزوی
.
بانوی آرام و مهربانِ بازیگر، #فریده_صابری‌ بدرود
تسلیت به جامعه‌ی هنری به ویژه خواهر بزرگوارش ،بزرگ بانوی تأتر #پری_صابری ...
فریده صابری
۱۳۲۷_۱۳۹۶
.
#الهام_پاوه_نژاد #بازیگر class=
. بشارتی به من از کاروان بیار ای عشق! همیشه رفتن و رفتن، ز آمدن چه خبر؟ به بوی عطر سر زلف او، دلم خون شد صبا کجاست؟ از آن نافه ی ختن چه خبر؟ #حسین_منزوی . بانوی آرام و مهربانِ بازیگر، #فریده_صابری‌ بدرود تسلیت به جامعه‌ی هنری به ویژه خواهر بزرگوارش ،بزرگ بانوی تأتر #پری_صابری ... فریده صابری ۱۳۲۷_۱۳۹۶ . #الهام_پاوه_نژاد #بازیگرثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران