پرستو گلستانی خانم صابری عزیز و مهربانم 
چقدر دلم برایتان تنگ میشود 
روحتان در آرامش و پرواز و یادتان همیشه سبز 
#فریده_صابری#بازیگر#انسان_مهربان#بیماری#روحتان_شاد class=
خانم صابری عزیز و مهربانم چقدر دلم برایتان تنگ میشود روحتان در آرامش و پرواز و یادتان همیشه سبز #فریده_صابری#بازیگر#انسان_مهربان#بیماری#روحتان_شادثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران