کیهان کلهر .
کنسرت « پردگیان باغ سکوت »
۲۷ آذرماه
بندرعباس ؛تالار شهیدآوینی
ساعت ۲۰
تهیه بلیت ،در سایت موزیکا به نشانی :
http://www.mousika.ir
.

#پردگیان_باغ_سکوت #کیهان_کلهر #علی_بهرامی_فرد #نویدافقه #هادی_آذرپیرا  #کنسرت #بندرعباس #KayhanKalhor #kamancheh #bandarabbas class=
. کنسرت « پردگیان باغ سکوت » ۲۷ آذرماه بندرعباس ؛تالار شهیدآوینی ساعت ۲۰ تهیه بلیت ،در سایت موزیکا به نشانی : http://www.mousika.ir . #پردگیان_باغ_سکوت #کیهان_کلهر #علی_بهرامی_فرد #نویدافقه #هادی_آذرپیرا #کنسرت #بندرعباس #KayhanKalhor #kamancheh #bandarabbasثبت دیدگاه شما