نیوشا ضیغمی نرگس اشتری، دختر ۲۹ ساله ایرانی است که در سالهای کودکی پدر و مادر خود را از دست داده است.
نرگس در اقدامی انسان دوستانه با اندوخته مالی باقیمانده خانواده اش،۶ سال پیش  برای کمک به فقرا و کودکان بی سرپرست و بویژه کودکان نابینا از کانادا به شهر رایاگادا از فقیرترین مناطق  هندوستان سفر می کند.
متاسفانه بدلیل فقر فرهنگی و فساد اداری مافیای محلی اقدام به کارشکنی در فعالیتهای او می کند،و در اقدامی وی را متهم به قتل غیر عمد کرده و او ممنوع الخروج میشود.
ماجرا ازین قرار است در یک گردش تفریحی که به همراه خانواده های بچه ها راهی رودخانه میشوند ،یکی از بچه ها ناپدید میشود و خانواده این کودک نرگس را متهم به قتل غیر عمد و کوتاهی در مسولیت میکنند. نکته جالب این که پدر و مادر این کودک در آن سفر همراه فرزندشان بوده اند و اینکه هیچگاه جنازه ای یافت نمیشود اما ادعا اینست که کودک غرغ شده.
نرگس در یک پروسه طولانی از دادرسی غیر عادلانه با وجود کمکهای کنسولگری ایران در حیدرآباد به یکسال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده.
معلوم نیست چه مصائبی در انتظار نرگس هست.
@helpnarges class=
نرگس اشتری، دختر ۲۹ ساله ایرانی است که در سالهای کودکی پدر و مادر خود را از دست داده است. نرگس در اقدامی انسان دوستانه با اندوخته مالی باقیمانده خانواده اش،۶ سال پیش برای کمک به فقرا و کودکان بی سرپرست و بویژه کودکان نابینا از کانادا به شهر رایاگادا از فقیرترین مناطق هندوستان سفر می کند. متاسفانه بدلیل فقر فرهنگی و فساد اداری مافیای محلی اقدام به کارشکنی در فعالیتهای او می کند،و در اقدامی وی را متهم به قتل غیر عمد کرده و او ممنوع الخروج میشود. ماجرا ازین قرار است در یک گردش تفریحی که به همراه خانواده های بچه ها راهی رودخانه میشوند ،یکی از بچه ها ناپدید میشود و خانواده این کودک نرگس را متهم به قتل غیر عمد و کوتاهی در مسولیت میکنند. نکته جالب این که پدر و مادر این کودک در آن سفر همراه فرزندشان بوده اند و اینکه هیچگاه جنازه ای یافت نمیشود اما ادعا اینست که کودک غرغ شده. نرگس در یک پروسه طولانی از دادرسی غیر عادلانه با وجود کمکهای کنسولگری ایران در حیدرآباد به یکسال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده. معلوم نیست چه مصائبی در انتظار نرگس هست. @helpnargesثبت دیدگاه شما