اشکان خطیبی ١٠ اجراى پايانى نمايش "در انتظار آدولف"
تئاتر مستقل تهران(دوره دوم اجرا)
هرشب ساعت ٢١
تهيه بليت از 
Tik8.com
٠٢١٦٦٩٧٩٧٤١
عكس از @Mostafa_Pirhadi class=
١٠ اجراى پايانى نمايش "در انتظار آدولف" تئاتر مستقل تهران(دوره دوم اجرا) هرشب ساعت ٢١ تهيه بليت از Tik8.com ٠٢١٦٦٩٧٩٧٤١ عكس از @Mostafa_Pirhadiثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران