اشکان خطیبی گالرى ثالث برگزار مى كند :
 وان ميليون ٢ -نمايشگاه گروهى نقاشان معاصر ايران.
جواد آتشبارى-فرشاد آل خميس-هامون بادپر-رضا بانگيز-مرجان ترابى-حسين تمجيد-عليرضا جهرمى-عليرضا چليپا-داريوش حسينى-آيدين خانكشى پور-هديه خانعلى-سوده داوود-كامبيز درمبخش-مهدي درويشى-مينا درويش-طلا درنگى-آناهيتا درگاهى-فرزين راه نشين-پگاه رجامند-زرتشت رحيمى-عليرضا رشيدى-مريم رضوى-سعيد رفيعى منفرد-پرويز روزبه -الميرا روزبه-فرح سلطانى-فرسام سنگينى-اميد شايان-زهرا شفيع -قدرت عاقلى-مجيد عسگرى-شمس الدين غازى-كژال فخرى-مسعود كشميرى-ماني كومار كهنا-محمد كيوان-فرهاد گاوزن-يحيى گومار-علي گنجوى-مريم مطلبى-سپهر مصرى-ابولفضل معصومى-مهدي مير باقرى-عطيه مير غظنفر-احسان نصرى-شاهين نوروزى
افتتاح جمعه ٢٦ آذر ساعت ١٦ الي ٢٢ نمايشگاه تا ٥ دى ماه ادامه دارد،بازيديد از گالرى همه روزه از ١٠ صبح تا ٢١ جمعه ها ١٦ تا ٢٢
آدرس گالرى : خيابان كريم خان زند. بين ايرانشهر و ماهشهر. شماره ١٤٨. تلفن :٨٨٣٢٥٣٧٦ class=
گالرى ثالث برگزار مى كند : وان ميليون ٢ -نمايشگاه گروهى نقاشان معاصر ايران. جواد آتشبارى-فرشاد آل خميس-هامون بادپر-رضا بانگيز-مرجان ترابى-حسين تمجيد-عليرضا جهرمى-عليرضا چليپا-داريوش حسينى-آيدين خانكشى پور-هديه خانعلى-سوده داوود-كامبيز درمبخش-مهدي درويشى-مينا درويش-طلا درنگى-آناهيتا درگاهى-فرزين راه نشين-پگاه رجامند-زرتشت رحيمى-عليرضا رشيدى-مريم رضوى-سعيد رفيعى منفرد-پرويز روزبه -الميرا روزبه-فرح سلطانى-فرسام سنگينى-اميد شايان-زهرا شفيع -قدرت عاقلى-مجيد عسگرى-شمس الدين غازى-كژال فخرى-مسعود كشميرى-ماني كومار كهنا-محمد كيوان-فرهاد گاوزن-يحيى گومار-علي گنجوى-مريم مطلبى-سپهر مصرى-ابولفضل معصومى-مهدي مير باقرى-عطيه مير غظنفر-احسان نصرى-شاهين نوروزى افتتاح جمعه ٢٦ آذر ساعت ١٦ الي ٢٢ نمايشگاه تا ٥ دى ماه ادامه دارد،بازيديد از گالرى همه روزه از ١٠ صبح تا ٢١ جمعه ها ١٦ تا ٢٢ آدرس گالرى : خيابان كريم خان زند. بين ايرانشهر و ماهشهر. شماره ١٤٨. تلفن :٨٨٣٢٥٣٧٦ثبت دیدگاه شما