میلاد کی مرام به همراه دوستان محترم و استاد طور☺️✨☺️
احمد آقا معظمى(فيلم باز)، آرش آقا قاسمى (صدا باز)
هر كى گفت كجاست اينجا؟🤔☺️✨
پ ن : آخر هفته ى خوبى داشته باشين✨خبر هاى خوب تو راهه🙏مرسى كه هستين و هميشه حامى بودين🙏✨🌹〽️
#ilovemyfans #miladkeymaram class=
به همراه دوستان محترم و استاد طور☺️✨☺️ احمد آقا معظمى(فيلم باز)، آرش آقا قاسمى (صدا باز) هر كى گفت كجاست اينجا؟🤔☺️✨ پ ن : آخر هفته ى خوبى داشته باشين✨خبر هاى خوب تو راهه🙏مرسى كه هستين و هميشه حامى بودين🙏✨🌹〽️ #ilovemyfans #miladkeymaramثبت دیدگاه شما