نفیسه روشن ممنونم از فريده بانوي عزيزم و همسرشون كه به ديدن تئاتر ما اومدن و با يكي از اون كيك هاي هيجان انگيزشون
منو سوپرايز كردن😋🎂😋
@delicakesss class=
ممنونم از فريده بانوي عزيزم و همسرشون كه به ديدن تئاتر ما اومدن و با يكي از اون كيك هاي هيجان انگيزشون منو سوپرايز كردن😋🎂😋 @delicakesssثبت دیدگاه شما