هومن برق نورد آدم هایی که هیچوقت 
حوصله ندارند،
بیشتر از همه
انتظار کشیده اند... #ساموئل_بکت class=
آدم هایی که هیچوقت حوصله ندارند، بیشتر از همه انتظار کشیده اند... #ساموئل_بکتثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


khano_0m
Ahsant👏👏👏👌👌👌🌹🌹🌹💖💖💖🌹🌹🌹


abaas.6613
واقعا همین درسته

ali__shadman1
:))💙💙

samavarjini1386
همینطوره من این کم حوصلگی و بی تحملی و مدیون روزهای انتظار هستم ...وقتی طاقت آدم تموم میشه دیگر از هیچ بازاری نمیتونی بخری وقتی تمام شد دیگر تمام شد

minaj1363
مثل من

eftekharimarzie
یس