هومن برق نورد فریاد های کشیده نشده کم کم تبدیل میشوند به چین و چروک های روی صورت... #ساموئل_بکت class=
فریاد های کشیده نشده کم کم تبدیل میشوند به چین و چروک های روی صورت... #ساموئل_بکتثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


mahdi.light313
#ای_غروب_جمعه_مولایم_چه_شد


elii.9109
من ک زیاد فریاد میزنم😃

khano_0m
👌👌🌹💖🌹💖🌹💖🌹💖🌹

tr9293
بیچاره مادرم ..که همیشه سکوت کرد

eftekharimarzie
در زندگی زخم هایی هست که روح انسان را مثل خوره می خورد و می تراشد.هدایت

alijam48
ميشه غمباد

jozef_championship
دقیقا.انرژی چه مثبت و نفی بابد تخلیه شه