علی کاظمی باسلام خدمت شما خوبان 
امروز میهمان دوست عزیزم اقای علی رحیمی  در کارخانه مبل سیلا 
خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق class=
باسلام خدمت شما خوبان امروز میهمان دوست عزیزم اقای علی رحیمی در کارخانه مبل سیلا خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما