فریدون آسرایی دفتر نقاشی
خدا همیشه زیباست؛
اما فصل پاییز
رابرای دل خودت،،،
آرام تر ورق بزن؛
و تمامی 
رنگ ها را به
خاطر بسپار؛،،،
که عشق لابلای همین
رنگهای زیباست ... زندگیتون پراز رنگهای زیبا...🍁😊 class=
دفتر نقاشی خدا همیشه زیباست؛ اما فصل پاییز رابرای دل خودت،،، آرام تر ورق بزن؛ و تمامی رنگ ها را به خاطر بسپار؛،،، که عشق لابلای همین رنگهای زیباست ... زندگیتون پراز رنگهای زیبا...🍁😊ثبت دیدگاه شما