آزاده نامداری ....
من حالم خوب است
حال وروزم خوب است
هنوز هم همان واژه پرست نزديك به حرف علاقه ام 
گاهي........
#آزاده_نامداري #سيد_علي_صالحي #ظهر#رز. class=
.... من حالم خوب است حال وروزم خوب است هنوز هم همان واژه پرست نزديك به حرف علاقه ام گاهي........ #آزاده_نامداري #سيد_علي_صالحي #ظهر#رز.ثبت دیدگاه شما