فاطيما بهارمست ‌پشت دریا ها شهری است که در آن وسعت خورشید به اندازه ی چشمان سحرخیزان است | سهراب سپهری class=
‌پشت دریا ها شهری است که در آن وسعت خورشید به اندازه ی چشمان سحرخیزان است | سهراب سپهریثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران