فاطيما بهارمست " این خیابون -16 آذر- موازی تموم اتفاقای مهم زندگیمه"
توارد
کاری از: علی نورانی
تهیه کننده: سارا حدادی
بازیگران: فاطیما بهارمست . صالح علوی زاده
مرکز تئاتر مولوی . سالن کوچک .ساعت ۱۸
پیش فروش به زودی در سایت تیوال
...
عكاس: @hassanvand.fatemeh 
گرافيست : @maryambaradaran7 class=
" این خیابون -16 آذر- موازی تموم اتفاقای مهم زندگیمه" توارد کاری از: علی نورانی تهیه کننده: سارا حدادی بازیگران: فاطیما بهارمست . صالح علوی زاده مرکز تئاتر مولوی . سالن کوچک .ساعت ۱۸ پیش فروش به زودی در سایت تیوال ... عكاس: @hassanvand.fatemeh گرافيست : @maryambaradaran7ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران