علی مسعودی نمايش من اسكار هستم 🎭🎭 از فردا سوم دى ماه ساعت ٩ شب در سالن پاليز 🎭🎭 بهتون پيشنهاد ميكنم اين تئاتر رو به هيچ عنوان از دست نديد 👌👌
آدرس : خيابان كريمخان زند_ خيابان عضدى_خيابان سپند_پلاك ٦٩_ سالن پاليز💟
خريد اينترنتى 👈 www.tiwall.com
@aidajafariofficialpage
@mohammadreza_sattari

#تئاتر#تئاتر_ببينيم#بازيگران#هنرمندان#هنرمند#بازيگر#ساغر_عزيزى#آيدا_جعفرى#محمدرضا_ستارى#من_اسكار_هستم#سينما#تئاتربازها#زمستان#٩٦ class=
نمايش من اسكار هستم 🎭🎭 از فردا سوم دى ماه ساعت ٩ شب در سالن پاليز 🎭🎭 بهتون پيشنهاد ميكنم اين تئاتر رو به هيچ عنوان از دست نديد 👌👌 آدرس : خيابان كريمخان زند_ خيابان عضدى_خيابان سپند_پلاك ٦٩_ سالن پاليز💟 خريد اينترنتى 👈 www.tiwall.com @aidajafariofficialpage @mohammadreza_sattari #تئاتر#تئاتر_ببينيم#بازيگران#هنرمندان#هنرمند#بازيگر#ساغر_عزيزى#آيدا_جعفرى#محمدرضا_ستارى#من_اسكار_هستم#سينما#تئاتربازها#زمستان#٩٦ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران