مهراب قاسم خانی وظيفه پدرى حكم ميكرد كه براى ايمنى بيشتر خانواده يه جفت پنجول ولورين داشته باشم... بايد پدر باشيد تا درك كنيد اينجور فداكاريا رو... class=
وظيفه پدرى حكم ميكرد كه براى ايمنى بيشتر خانواده يه جفت پنجول ولورين داشته باشم... بايد پدر باشيد تا درك كنيد اينجور فداكاريا رو...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران