امیر ژوله .
📢‏ فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب در بخش بهترین فیلم خارجی شد

جيغ دست هورا🎉🎉🎉🎉 class=
. 📢‏ فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب در بخش بهترین فیلم خارجی شد جيغ دست هورا🎉🎉🎉🎉ثبت دیدگاه شما