فریدون آسرایی ‎لبخند جذابتان می کند😊
‎لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد😉
‎ لبخند مسری است😌
‎ لبخند زدن استرس را از بین می برد🙃
‎ لبخند زدن سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند😂
‎ لبخند زدن فشارخونتان را پایین می آورد😄
‎لبخند زدن اندورفین، سروتونین و مسکن های طبیعی بدن را آزاد می کند😀
‎ لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان می دهد😃
‎لبخند زدن باعث می شود موفق به نظر برسید😄
‎لبخند زدن کمک می کند مثبت اندیش باشيد class=
‎لبخند جذابتان می کند😊 ‎لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد😉 ‎ لبخند مسری است😌 ‎ لبخند زدن استرس را از بین می برد🙃 ‎ لبخند زدن سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند😂 ‎ لبخند زدن فشارخونتان را پایین می آورد😄 ‎لبخند زدن اندورفین، سروتونین و مسکن های طبیعی بدن را آزاد می کند😀 ‎ لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان می دهد😃 ‎لبخند زدن باعث می شود موفق به نظر برسید😄 ‎لبخند زدن کمک می کند مثبت اندیش باشيدثبت دیدگاه شما

k1.dalir
شما ی عکس بگیر و تو دوربین بخند ببین خوشحال میشیم یا نه 😍😍😍😍😘😘😘😘❤❤❤❤


ehsas_2379
😂😂😂😂💙💙💙زنده باشین و پاینده.....لبتون خندون باشه....خدا کنارتون باشه و عاقبت تون خوش ❤

alireza_509
فری جون عاشقتم یدونه ای

sheyda_sigar
ممنون كه به فكر ما هم هستيد !!!😊🙏🏻