امیر ژوله .
روابط عمومی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
🔹محسن رضایی تاکنون تصمیمی جهت کاندیداتوری در انتخابات پیش رو نداشته است. #انتخابات_96 ✅ @khabar_fouri class=
. روابط عمومی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹محسن رضایی تاکنون تصمیمی جهت کاندیداتوری در انتخابات پیش رو نداشته است. #انتخابات_96 ✅ @khabar_fouriثبت دیدگاه شما