میلاد کی مرام رونمايي از اولين ست كالكشن كژوال كشمير خانه مد راد 
Casual keshmir
توضيح كوتاه در مورد اين قطعه از كالكشن: با الهام از لباس هاي شكار(هانتينگ) در گذشته كه طرح ،بافت و رنگ مشخص و همچنين تكه چرمي روي لباس كه محل قرار گيرى تفنگ  بوده 
توصيف ميشود
طراح: امير راد 
عكس:امير مسعود راد 
#ilovemyfans #miladkeymaram #raadfashionhouse class=
رونمايي از اولين ست كالكشن كژوال كشمير خانه مد راد Casual keshmir توضيح كوتاه در مورد اين قطعه از كالكشن: با الهام از لباس هاي شكار(هانتينگ) در گذشته كه طرح ،بافت و رنگ مشخص و همچنين تكه چرمي روي لباس كه محل قرار گيرى تفنگ بوده توصيف ميشود طراح: امير راد عكس:امير مسعود راد #ilovemyfans #miladkeymaram #raadfashionhouseثبت دیدگاه شما