علی کاظمی باسلام خدمت شما خوبان 
درکنار مداح اهل بیت آقا نریمان پناهی 
الهی همیشه سلامت وخوش باشید 
خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق class=
باسلام خدمت شما خوبان درکنار مداح اهل بیت آقا نریمان پناهی الهی همیشه سلامت وخوش باشید خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما