نسرین مقانلو .....🌷⚘😊👍👌👈
حالم خوب است
اما....
دلم تنگ آن روزهایی شده،که
میتوانستم از ته دل بخندم....!!!!
وبه خدا ایمان دارم،حتی اگر سکوت کرده باشد.
.
#نسرين_مقانلو #بازیگر #سینمایی #تلویزیون 
#تتاتر #ایمان #خدا❤
#nasrinmoghanloo #cinema class=
.....🌷⚘😊👍👌👈 حالم خوب است اما.... دلم تنگ آن روزهایی شده،که میتوانستم از ته دل بخندم....!!!! وبه خدا ایمان دارم،حتی اگر سکوت کرده باشد. . #نسرين_مقانلو #بازیگر #سینمایی #تلویزیون #تتاتر #ایمان #خدا❤ #nasrinmoghanloo #cinemaثبت دیدگاه شما