اشکان خطیبی ديشب بعد از اجراى كنسرت "راك دِ پِن"
به اين دوستا و همكاراى درجه يك افتخار مى كنم.
پ.ن١: راك دِ پِن شماره ى ٢ در راه خواهد بود.😍🤘
پ.ن٢:ممنون از همه ى مخاطبين بى نظيرمون.خدا حفظ تون كنه🙏💐
عكس از @mostafa_pirhadi class=
ديشب بعد از اجراى كنسرت "راك دِ پِن" به اين دوستا و همكاراى درجه يك افتخار مى كنم. پ.ن١: راك دِ پِن شماره ى ٢ در راه خواهد بود.😍🤘 پ.ن٢:ممنون از همه ى مخاطبين بى نظيرمون.خدا حفظ تون كنه🙏💐 عكس از @mostafa_pirhadiثبت دیدگاه شما