مجید اخشابی لحظه هاتون در هفته جاری، رویایی و دلخواه 
بد نیست از این توصیه  گوته استقبال کنیم:

هر کس باید روزانه یک آواز بشنود ،
یـک شعــر خـــوب بــخـــوانـــد
به یـک اثـر هنــری خــوب نگاه کنــــد ،
و در صورت امکان
چنـد کلمه حــرف منطقی بزنــد ... !

البته اگر خود او هرروز چنین میکرده واقعا و حتما در نهایت خوشبختی و لذت از زندگی، روزگار  و عمرش را سپری کرده است .بعید نیست که  همین رفتار به ظاهر ساده،  او را به یکی از بزرگترین شاعران تاریخ بدل کرده باشد . 
بنظر میرسد در روزگار ما با این مشغله ها و سبک زندگی انجام هفته ای یک بار این کار ها  هم افاقه کندو جواب بدهد .
در پناه حضرت دوست 
۹۵.۹.۲۱
با احترام :
مجیداخشابی class=
لحظه هاتون در هفته جاری، رویایی و دلخواه بد نیست از این توصیه گوته استقبال کنیم: هر کس باید روزانه یک آواز بشنود ، یـک شعــر خـــوب بــخـــوانـــد به یـک اثـر هنــری خــوب نگاه کنــــد ، و در صورت امکان چنـد کلمه حــرف منطقی بزنــد ... ! البته اگر خود او هرروز چنین میکرده واقعا و حتما در نهایت خوشبختی و لذت از زندگی، روزگار و عمرش را سپری کرده است .بعید نیست که همین رفتار به ظاهر ساده، او را به یکی از بزرگترین شاعران تاریخ بدل کرده باشد . بنظر میرسد در روزگار ما با این مشغله ها و سبک زندگی انجام هفته ای یک بار این کار ها هم افاقه کندو جواب بدهد . در پناه حضرت دوست ۹۵.۹.۲۱ با احترام : مجیداخشابیثبت دیدگاه شما