میلاد کی مرام درون آینه ی روبرو چه می بینی؟
تو ترجمان جهانی بگو چه می بینی؟

تویی برابر تو -چشم در برابر چشم-
در آن دو چشم پر از گفت و گو چه می بینی؟
پ ن: صبح زيباتون قشنگ، حال دلتون خوب✨
عكس : خودم با موبايل،.〽️✨
#miladkeymaram #ilovemyfans class=
درون آینه ی روبرو چه می بینی؟ تو ترجمان جهانی بگو چه می بینی؟ تویی برابر تو -چشم در برابر چشم- در آن دو چشم پر از گفت و گو چه می بینی؟ پ ن: صبح زيباتون قشنگ، حال دلتون خوب✨ عكس : خودم با موبايل،.〽️✨ #miladkeymaram #ilovemyfansثبت دیدگاه شما