ماريه ماشاالهي پشت پرده تمامي اين لبخندهاي زوركي
دختري گم شده است،
دختري كه هزار سال از آخرين قهقه اش مي گذرد
ببخشيد شما آنرا نديده ايد؟ class=
پشت پرده تمامي اين لبخندهاي زوركي دختري گم شده است، دختري كه هزار سال از آخرين قهقه اش مي گذرد ببخشيد شما آنرا نديده ايد؟ثبت دیدگاه شما