آزاده نامداری ....
دوستان زيادي ازمن درباره مسائل روانشناسي سوالاتي ميپرسيدن  و من مكان وزمان مناسبي براي پاسخگويي به اين سوالات نداشتم اما الان فضاي گرم وصميمانه وتخصصي وكاملا علمي فراهم شده كه ميشه بهش مراجعه كرد وآگاهي بدست آورد.آگاهي باعث ميشه دراوج احساسات خطا نكنيم.پيشنهاد ميكنم اين محيط گرم وپراز فكر رو تجربه كنيد.
آزاده_نامداري#علم#تجربه#تبادل#گفتگو#فرداي_روشن#
پ.ن.فرداي روشن حق همه ماست براش بجنگيم وتلاش كنيم. class=
.... دوستان زيادي ازمن درباره مسائل روانشناسي سوالاتي ميپرسيدن و من مكان وزمان مناسبي براي پاسخگويي به اين سوالات نداشتم اما الان فضاي گرم وصميمانه وتخصصي وكاملا علمي فراهم شده كه ميشه بهش مراجعه كرد وآگاهي بدست آورد.آگاهي باعث ميشه دراوج احساسات خطا نكنيم.پيشنهاد ميكنم اين محيط گرم وپراز فكر رو تجربه كنيد. آزاده_نامداري#علم#تجربه#تبادل#گفتگو#فرداي_روشن# پ.ن.فرداي روشن حق همه ماست براش بجنگيم وتلاش كنيم.ثبت دیدگاه شما