فریدون آسرایی پروردگارا در اين ادينه زيبا به دوستان و هموطنانم 
و همه انسانهاى خوب سلامتى و عزت عطا بفرما class=
پروردگارا در اين ادينه زيبا به دوستان و هموطنانم و همه انسانهاى خوب سلامتى و عزت عطا بفرماثبت دیدگاه شما